BROCHURE

* Kích Thước: A4 - A5 ... (Gấp Tùy chỉnh)
* Giấy: Mỹ thuật - Couche - Bristol - Kraft
* Định lượng: 200 - 250gsm
* Kiểu Thiết kế: Tùy chỉnhSản phẩm liên quan