ĐĨA TRÒN PS

* Tên sản phẩm:
ĐĨA TRÒN PS - PSD 006
* Mã sản phẩm: PSD001
* Qui cách đóng gói: 1.000 cái/bao ( 50 cái x 20 bao )
* Kích thước(mm): Ø155

ĐĨA TRÒN PS - PSD 007
* Mã sản phẩm: PSD002
* Qui cách đóng gói: 1.000 cái/bao ( 50 cái x 20 bao )
* Kích thước(mm): Ø190

* Dung tích:
* Chất liệu: PS
* Chức năng sử dụng:
* Màu sắc: Trắng sữaSản phẩm liên quan