KHAY & NẮP NHỰA (hộp Sushi)

KHAY & NẮP NHỰA (hộp Sushi)
* Tên sản phẩm: KHAY & NẮP NHỰA
* Mã sản phẩm:
- PSK040 (Khay Nhựa Đen PS)
- Kích thước(mm): 224 * 137 * 30mm

- PSK041 (Nắp Nhựa Trắng trong PET)
* Kích thước(mm): 216 * 130 * 28mm
* Qui cách đóng gói: 300 bộ/thùng (50 + 50 cái x 6 bao)
* Dung tích:
* Chất liệu: PS & PET
* Chức năng sử dụng:
* Màu sắc:



Sản phẩm liên quan