NẮP 83-85-90-95 PET (Chữ Thập)

NẮP 83-85-90-95 PET (Chữ Thập)

NẮP 83 - 85 - 90 - 95 PET (Chữ thập)
* Tên sản phẩm:
NẮP 83 PET
* Mã sản phẩm: PTNB021
* Qui cách đóng gói:
2.500 cái/ thùng (100 cái x 25 bao)

NẮP 85 PET
* Mã sản phẩm: PTNB012
* Qui cách đóng gói:
2.000 cái/ bao (100 cái x 20 bao)

NẮP 90 PET
* Mã sản phẩm: PTNB014
* Qui cách đóng gói:
2.000 cái/ thùng (100 cái x 20 bao)

NẮP 95 PET
* Mã sản phẩm: PTNB017
* Qui cách đóng gói:
1.000 cái/ bao (50 cái x 20 bao)
1.400 cái/ bao (50 cái x 28 bao)
2.000 cái/ bao (50 cái x 40 bao)

NẮP 108 PET
* Mã sản phẩm: PTNB030
* Qui cách đóng gói:
2.000 cái/ thùng (100 cái x 20 bao)

* Kích thước(mm): Ø83 * Ø85 * Ø90 * Ø95 * Ø108
* Dung tích:
* Chất liệu: PET.
* Chức năng sử dụng:
* Màu sắc: Trắng trongSản phẩm liên quan