NẮP 90 PP Wednesday 06,2017 Sản phẩm nắp & ly nhựa

NẮP 90 PP

*Tên sản phẩm:Nắp 90 PP *Mã sản phẩm:PPN90 - 007 *Kích thước(mm):Ø90 *Dung tích: * Chất liệu: PP. *Qui cách đóng gói:2.000 cái/kiện *Chức năng sử ...

Content Saturday 05,2017 Điện thoại tư vấn

Content

02837269751

VỈ ĐỰNG THUỐC - PS Tuesday 06,2017 Sản phẩm theo yêu cầu

VỈ ĐỰNG THUỐC - PS

* Tên sản phẩm: Vỉ đựng thuốc PS * Mã sản phẩm: * Kích thước(mm): 260 x 71 x H25 * ...

KHAY NHỰA PET - 001 Thursday 06,2017 Sản phẩm nhựa ngành thực phẩm

KHAY NHỰA PET - 001

* Tên sản phẩm: Khay Nhựa PET - 001 * Mã sản phẩm: * Kích thước(mm): * Dung tích: * ...

NẮP 95 PP Wednesday 06,2017 Sản phẩm nắp & ly nhựa

NẮP 95 PP

*Tên sản phẩm:Nắp 95 PP *Mã sản phẩm:PPN95 - 008 *Kích thước(mm):Ø95 *Dung tích: *Chất liệu: PP. *Qui cách đóng gói: - 1.000 cái/kiện - ...

SALE Saturday 05,2017 Điện thoại tư vấn

SALE

02837269751

KHAY NHỰA PET - 002 Thursday 06,2017 Sản phẩm nhựa ngành thực phẩm

KHAY NHỰA PET - 002

* Tên sản phẩm: Khay Nhựa PET - 002 * Mã sản phẩm: * Kích thước(mm): * Dung tích: * Chất ...