LY 450ml PP Wednesday 06,2017 Sản phẩm nắp & ly nhựa

LY 450ml PP

* Tên sản phẩm: LY 450ml PP * Mã sản phẩm: PPL450 - 003 * Kích thước(mm): Ø95 * Dung ...

Sản xuất bao bì trên giấy Saturday 05,2017 Dịch vụ

Sản xuất bao bì trên giấy

Ngành công nghiệp sản xuất và cung ứng hàng hóa ngày càng phát triển kéo theo sự phát triển của ...

KHAY NHỰA PET - 004 Thursday 06,2017 Sản phẩm nhựa ngành thực phẩm

KHAY NHỰA PET - 004

* Tên sản phẩm: Khay Nhựa PET - 004 * Mã sản phẩm: * Kích thước(mm): * Dung tích: * ...

NẮP 89 PET Wednesday 06,2017 Sản phẩm nắp & ly nhựa

NẮP 89 PET

* Tên sản phẩm: Nắp 89 PET (Chữ Thập & Lỗ Tròn) * Mã sản phẩm: PTNB 89 - 013 * Kích ...

KHAY NHỰA PET - 003 Thursday 06,2017 Sản phẩm nhựa ngành thực phẩm

KHAY NHỰA PET - 003

* Tên sản phẩm: Khay Nhựa PET - 003 * Mã sản phẩm: * Kích thước(mm): * Dung tích: * ...

LY 380ml PP Wednesday 06,2017 Sản phẩm nắp & ly nhựa

LY 380ml PP

* Tên sản phẩm: LY 380ml PP * Mã sản phẩm: PPL380 - 002 * Kích thước(mm): Ø85 * Dung tích: 380 ...

ĐĨA TRÒN PS -008 Thursday 06,2017 Sản phẩm nhựa ngành thực phẩm

ĐĨA TRÒN PS -008

* Tên sản phẩm: ĐĨA TRÒN PS * Mã sản phẩm: PSD - 008 * Kích thước(mm): Ø225 - H20 * Dung ...

LY 500ml PP Wednesday 06,2017 Sản phẩm nắp & ly nhựa

LY 500ml PP

* Tên sản phẩm: LY 500ml PP * Mã sản phẩm: PPL500 - 004 * Kích thước(mm): Ø95 * Dung tích: ...