VỈ ĐỰNG THUỐC - PS

VỈ ĐỰNG THUỐC - PS

* Tên sản phẩm: Vỉ đựng thuốc PS
* Mã sản phẩm:
* Kích thước(mm): 260 x 71 x H25
* Dung tích:
* Chất liệu: PS
* Qui cách đóng gói:
* Chức năng sử dụng:
* Màu sắc: Trắng đụcSản phẩm liên quan