Có thể dùng trong tủ đông

Tất cả sản phẩm của chúng tôi có thể sử dụng trong tủ đông giúp các bạn lưu trữ đồ ăn lâu hơn
https://chat.zalo.me/?phone=0918672577 0918 672 577