NẮP TÔ MÌ PS Thursday 06,2017

NẮP TÔ MÌ PS

*Tên sản phẩm:NẮP TÔ MÌ PS *Mã sản phẩm:PSNM028 *Kích thước(mm):141*141mm *Dung tích: *Chất liệu: PS. *Qui cách đóng gói:1.000 cái/thùng ( 50 cái x ...

NẮP PET 89MM (Lỗ Tròn) Saturday 01,2021

NẮP PET 89MM (Lỗ Tròn)

NẮP PET 89MM (LỖ TRÒN) * Tên sản phẩm: NẮP 89 PET (Lỗ tròn) * Mã sản phẩm: HPT- L022 * Qui cách ...

LY 180ml PP Wednesday 06,2017

LY 180ml PP

*Tên sản phẩm:LY 180ml PP *Mã sản phẩm:PPL005 *Qui cách đóng gói:2.000 cái/bao ( 50 cái x 40 bao ) *Kích thước(mm): *Dung ...