Chính sách hoàn tiền lại

Hữu Phong chấp nhận trả lại hoặc trao đổi các mặt hàng trong tình trạng mới, chưa qua sử dụng, không bị thay đổi và miễn phí thiệt hại do khách hàng gây ra.
Để được hoàn trả đầy đủ hoặc trao đổi, hãy gửi hàng của bạn qua thư trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng ban đầu.
Các mặt hàng phải được trả lại với tất cả các bao bì ban đầu của Hữu Phong. Bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán phí vận chuyển trở lại.
https://zalo.me/0909792337 0909 792 337